Lovebirds kan ses på Hasse på sjökanten i Jönköping där den ställs ut under oktober månad.